Правила Сайту

ВолиньВорк – сайт для пошуку роботи та працівників у місті Луцьку та Волинській області.
Завдяки work.volyn.ua процес підбору кадрів та роботи стає зручнішим, швидшим та ефективнішим.
З ВолиньВорк компанії, які шукають співробітників можуть розміщувати відкриті вакансії та з легкістю знаходити необхідних надійних і кваліфікованих спеціалістів, а працівники – обрати ту посаду, за допомогою якої зможуть реалізувати себе та свої можливості.УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМДані УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ встановлюють правила використання сайту ВолиньВорк (далі - «Сайт»), права та обов’язки користувачів та є Угодою між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА» (надалі «Товариство») та Третьою особою (далі - «Користувач»), яка акцептувала цю оферту, розміщену в мережі Інтернет за адресою: https://work.volyn.ua про наступне:1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯСАЙТ - інтернет-ресурс, як сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену https://work.volyn.ua, що належить ТОВ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА», та призначений для розміщення та обміну інформацією.
ТОВАРИСТВО – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕКТР МЕДІА ГРУПА» (ЄДРПОУ 41684952) – власник Сайту, яке визначає способи та порядок надання послуг та використання сервісів і функцій даного інтернет-ресурсу.


АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ – особи, уповноважені Товариством на здійснення управління Сайтом та інших дій, пов’язаних з його використанням. Адміністрація Сайту діє від імені власника Сайту, якщо інше не зазначено окремо.


АККАУНТ – це профіль відвідувача Сайту, що дозволяє гостю перейти в статус зареєстрованого Користувача. До аккаунту прив’язана інформація, що відноситься до конкретного Користувача, в тому числі його персональні дані, налаштування роботи з Сайтом, інформація та матеріали розміщені самим Користувачем.


КОНТЕНТ – матеріал включаючи, але не обмежуючись оголошення, зображення, тексти, графіка, мультимедіа, гіпертекстові посилання, їх фрагменти, інформація, інтерфейси, найменування товарних знаків, логотипів, бази даних, загальний вигляд, дизайн, структура Сайту та інші об’єкти, які розміщено на Сайті.


КОРИСТУВАЧ – будь-яка особа, яка приєдналася до цієї Угоди, відвідує Сайт з власного інтересу або виступає від імені та в інтересах представленої нею юридичної особи з метою використання сервісів та інформації, розміщених на Сайті.


РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА – встановлений порядок дій, після виконання яких Користувачу присвоюються індивідуальні пароль і логін.


ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ – розділ Сайту, доступний Користувачу після реєстрації, за допомогою якого Користувач здійснює управління своїм аккаунтом та особистими даними, розміщення та одержання інформації та інші дії, пов’язані з використанням Сайту.


СЕРВІС – комплекс платних і безкоштовних послуг, що доступні на Сайті та надаються Користувачеві.


УГОДА – ця угода з усіма доповненнями та змінами.


ЗМІСТ – всі матеріали, оголошення, тексти, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, зображення та програмні коди (спільно іменовані «зміст»), включаючи, крім іншого, дизайн, структуру, вибір, координацію, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного змісту, що входить до складу Сайту.


УГОДИ САЙТУ – дана Угода, Угода про конфіденційність, та будь-які інші угоди та правила, розміщені Товариством на Сайті.


ФУНКЦІЇ САЙТУ – це властивості (інструменти) Сайту, за допомогою яких Користувачі можуть використовувати послуги та сервіси Сайту, розміщувати оголошення та матеріали, отримувати повідомлення і т.д.


ПРОФІЛЬ – обирається Користувачем в залежності від мети використання Сайту під час реєстрації.


ШУКАЧ – профіль Користувача, який користується послугами Сайту по розміщенню резюме, пошуку вакансій, які викладені на Сайті.


РОБОТОДАВЕЦЬ – профіль Користувача, який користується послугами Сайту по розміщенню вакансії та пошуку резюме, які викладені на Сайті та/або отримання іншої інформації.


ОГОЛОШЕННЯ – це інформаційне повідомлення (резюме/вакансія), що містить контактні дані, фото чи іншу інформаці, яке додана Користувачем із метою отримання послуг Сайту та розміщене на Сайті.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Угода встановлює порядок та умови використання Сайту, а також перелік послуг та інформації, які доступні на ньому, принципи його роботи в цілому.
2.2. Всі відносини, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, регулюються чинним законодавством України, якщо інше прямо не вказано в самій Угоді.
2.3. Ця Угода є письмовою публічною пропозицією (офертою) Товариства для невизначеного кола осіб у розумінні ст.ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України.
2.4. На підставі цієї Угоди Користувач вправі переглядати, публікувати та отримувати інформацію чи матеріали розміщені на Сайті Товариства.
2.5. Використання Сайту дозволено тільки Користувачам, які приймають всі умови Угоди, Угоди про конфіденційність, яка розміщена на сторінці сайту https://work.volyn.ua/ugoda-pro-konfidentsijnist/, а за потреби –додатково ще й інших Угод Сайту.
2.6. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, особа автоматично дає свою згоду бути зв'язаною умовами Угоди з Товариством. Якщо особа не згідна з умовами Угоди (повністю або частково), то особі не надається статус і права Користувача і тим самим забороняється використовувати Сайт, у тому числі будь-яку інформацію, розміщену на ньому.


Отримуючи доступ до контенту та/або змісту Сайту, Користувач вважається приєднаним до цієї Угоди. Використання Сайту будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його функціональних можливостей включаючи, але не обмежуючись вчиненням Користувачем будь-якої з нижчеперелічених дій як:
 • перегляд розміщеної на сайті інформації (оголошення, контактів тощо);

 • пошук інформації на сторінках Сайту;

 • реєстрація та/або авторизація на Сайті;

 • розміщення оголошення, інформації на Сайті;

 • використання будь-якого сервісу, або функції Сайту незалежно від проходження реєстрації та/або авторизації;
є беззаперечним схваленням (акцептом) цієї Угоди.
Угода вважається акцептованою з моменту вчинення будь-якої з перелічених вище дій.
Ця Угода може бути схваленою тільки в повному обсязі. Часткова відмова від виконання умов Угоди не допускається.
2.8. Скориставшись будь-якою із зазначених вище можливостей по використанню Сайту особа підтверджує, що ознайомилася з умовами цієї Угоди в повному обсязі до початку використання Сайту, його сервісів, та приймає всі її умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень; ознайомилася з умовами Угоди про конфіденційність та приймає всі її умови в повному обсязі без будь-яких вилучень чи обмежень; зобов’язується дотримуватись умов акцептованих Угод, або припинити використання Сайту, його сервісів.2.9. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту: як на користувачів, які не мають аккаунту (незареєстрований Користувач), так і на користувачів, які мають будь-який аккаунт з доступних профілів.
2.10. Користувач не має права використовувати Сайт, не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.
2.11. Якщо закон країни проживання чи перебування Користувача забороняє використовувати Сайт з яких-небудь причин, Користувач повинен утриматися від використання Сайту, а якщо продовжує ним користуватися, то робить це на свій ризик і під власну відповідальність. При цьому всі умови Угоди залишаються в силі.
2.12. Реєстрація на Сайті для Користувачів є безкоштовною. Технічні, організаційні та комерційні умови використання окремих сервісів Сайту, в тому числі його функціональних можливостей, якщо інше не зазначено у цій Угоді, доводяться до відома Користувачів шляхом окремого розміщення на Сайті та регулюється правилами їх використання.
2.13. Акцептуючи цю Угоду Користувач дає безумовну згоду на відправлення йому повідомлень, а також додаткової інформації про Сайт, його ресурси, послуги та функції. Якщо Користувач не бажає отримувати зазначену в цьому пункті інформацію, він повинен звернутися з проханням про скасування інформування шляхом відправки електронного повідомлення на електронну адресу Товариства, розміщену на Сайті.
2.14. Акцептуючи цю Угоду Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що Товариство та/або Адміністрація Сайту не дає жодних запевнянь або гарантій того, що Сайт не містить дефекти, вірус або інші шкідливі компоненти. У зв’язку із чим, Товариство та/або Адміністрація Сайту не буде нести відповідальності за збитки або втрати Користувача, які можуть бути викликані зломом даного Сайту, або проникненням в комп’ютерні системи Товариства.


3. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ САЙТУ3.1. Користувач може розміщувати оголошення, а також користуватися платними сервісами та функціями, що доступні на Сайті, лише після реєстрації.
3.2 При реєстрації Користувач обирає необхідний профіль та вказує тільки достовірні відомості. Сайтом передбачений профіль для Роботодавця та профіль для Шукача. Для кожного профілю діють свої послуги, сервіси та, якщо інше не зазначено у цій Угоді - правила.
3.3. Надана Користувачем при реєстрації адреса електронної пошти і вибраний пароль є засобами його ідентифікації на Сайті. Користувач самостійно несе повну відповідальність за будь-які дії, що здійснюються з його аккаунта. Товариство не несе жодної відповідальності за збереження даних, що дозволяють користуватися створеним Користувачем аккаунтом на Сайті. Всі дії, які вчинені з використанням аккаунта Користувача, вважаються здійсненими ним особисто чи за його згодою.
3.4. Проводячи реєстрацію, Користувач дає безумовну згоду на відправлення йому повідомлень, а також додаткової інформації про Сайт, його ресурси, сервіси, послуги та функції.
3.5. Після реєстрації Користувач зможе:
3.5.1. Користуватися усіма доступними на Сайті сервісами і функціями, що передбачаються для відповідного профілю;
3.5.2. Розміщувати Оголошення на Сайті;
3.5.3. Можливість отримати доступ до відомостей (контактна інформація, фото) розміщених на Сайті іншими Користувачами;
3.5.4. Отримувати відповіді або пропозиції на розміщене Оголошення;
3.5.5. Самостійно встановлювати умови доступу Користувачів до опублікованої ним інформації на Сайті;
3.5.6. Акцептувати додаткові Угоди Сайту і отримати можливість замовлення послуг, що запропоновані на Сайті.
3.6. Для Користувача зареєстрованго у профілі Шукача, послуги надаватимуться за наступними правилами:
3.6.1. Оголошення у вигляді резюме розміщується на сайті на безоплатній основі та завжди активне за замовчуванням.
3.6.2. Користувач самостійно може зробити оголошення неактивним та приховати резюме із пошукових систем Сайту.
3.6.3. Користувач самостійно може підняти резюме вище за списком шляхом оновлення дати публікації оголошеня (доступно один раз в 24 години).
3.6.4. Всі надіслані Шукачеві вакансії зберігаються в особистому кабінеті Кристувача.
3.7. Для Користувачів зареєстрованих у профілі Роботодавця, послуги надаватимуться за наступними правилами:
3.7.1. Дозволено безкоштовне розміщення 3 оголошень про вакансії протягом одного року. Розміщення більшої кількості оголошень є платним сервісом Сайту.
3.7.2. Оголошення про вакансію розміщується на Сайті на постійній основі. Після деактивації або видалення Користувачем вакансія розміщується в архів вакансій в ознайомлювальних цілях (ховаються контактні дані та можливість відправити резюме).
3.7.3.Користувач самостійно може підняти оголошення про вакансію вище за списком шляхом оновлення дати публікації оголошеня (доступно один раз в 24 години).
3.7.4.При розміщенні оголошення про вакансію на платній основі, його можна відредагувати без втрати послуги, але термін дії послуги не продувжується на період її зупинки.
3.7.5. Всі надіслані Роботодавцю резюме зберігаються в особистому кабінеті Користувача.
3.8. Дозволяється посилатися на зміст Сайту з метою огляду, критики та іншого за умови, що посилання супроводжується вказівкою URL джерела.
3.9. Адреса електронної пошти, присутня на Сайті може бути використана виключно для контактів з Товариством і ні в якому іншому випадку.
3.10. Думки, позиції чи оцінки Користувачів, відображені на Сайті, можуть не збігатися з думками і позиціями Адміністрації Сайту та Товариства.
3.11. Адміністрація Сайту не проводить модерацію інформації розміщуваної Користувачем на Сайті за винятком випадків, коли виникла така необхідність. Модерація може проводитися з метою забезпечення дотримання цієї Угоди та Угод Сайту, а також з метою забезпечення дотримання чинного законодавства України.
3.12. Сайт надається Товариством «як є». Товариство не гарантує відповідність Сайту цілям та очікуванням Користувача, його безперебійну і безпомилкову роботу та не несе відповідальність за можливі затримки та збої у його функціонуванні як в цілому, так і окремих його сервісів або функцій, за невірну або невчасну доставку інформації до Користувача, а також за досягнення очікуваного результату Користувачем у зв’язку із використанням Сайту та його сервісів.
3.13. Інформація, матеріали чи оголошення, що розміщені на Сайті можуть містити посилання на інші сайти, розміщені в мережі Інтернет. Користувач визнає та погоджується з тим, що Товариство не несе жодної відповідальності за доступність та зміст цих сайтів, а також за будь-які наслідки, пов’язані з їх використанням.
3.14. Користувач приймає положення про те, що всі розділи і сервіси Сайту, або будь-яка їх частина, можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Товариство не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) Адміністрацією Сайту та/або Товариством.
3.15. Користувач згоден з тим, що Товариство не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем, або його правонаступниками, у зв'язку з будь-якими можливими, або тими, що виникли, втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, послугами доступними на Сайті, або отриманими через зовнішні сайти, або ресурси, або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
3.16. Товариство залишає за собою право обмежувати доступ до різних областей даного Сайту, або до всього Сайту, на розсуд Адміністрації Сайту, або у зв'язку із проведенням технічних робіт на сайті, та/або вважатиме дії Користувача спрямованими на саботування послуг, сервісів, Сайту в цілому, та/або здійснення таких дій/бездіяльності для заплямування (приниження) репутації Товариства, або в разі нанесення (спроби нанесення) Користувачем шкоди шляхом поширення конфіденційної інформації, отриманої Користувачем.


4. ОБОВЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА4.1. КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
4.1.1. При здійсненні реєстрації вказувати і розміщувати тільки достовірну та актуальну інформацію про себе з питань, запропонованих у формі реєстрації, в тому числі своє ім’я і прізвище. У разі обрання профілю для Роботодавця, Користувач зобов’язується вказати інформацію про компанію (справжню назву, опис) так, щоб можна було ідентифікувати і визначити її сферу діяльності;
4.1.2. Підтримувати зазначену при реєстрації інформацію в актуальному стані через Особистий кабінет Користувача на Сайті;
4.1.3. Не реєструватися під вигаданими іменами, а також не реєструватись від імені інших осіб; Користувач особисто несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та відсутність претензій третіх осіб до такої інформації;
4.1.4. Реєструвати не більше одного аккаунта від свого імені. Множинна реєстрація аккаунтів одним Користувачем заборонена. Для одного Роботодавця різними Користувачами може бути створено декілька облікових записів, що будуть прив’язані до однієї Сторінки Роботодавця.
4.1.5. Не використовувати автоматичні та автоматизовані засоби реєстрації нових користувачів (роботів, ботів, скрипти і т.п.);
4.1.6. Негайно інформувати Адміністрацію Сайту та/або Товариство про несанкціонований доступ до налаштувань його аккаунта, про несанкціонований доступ та/або використання його пароля і логіна;
4.1.7. Не здійснювати дій, які можуть послабити безпеку аккаунту. Користувач несе повну відповідальність за збереження пароля, самостійно обираючи спосіб його зберігання;
4.1.8. Розміщене Оголошення повинне містити інформацію про одну контретну вакансію чи резюме з чітко сформульованим описом;
4.1.9. У змісті оголошення про вакансію не розміщувати вимоги щодо віку, статі та інших вимог до кандидатів, що відноситься відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» до дискримінаційних.
4.1.10. Не розміщувати на Сайті наступні Оголошення:
 • загального характеру, що не містять інформації про назву посади в резюме/вакансії та опису вимог, обов’язків, навиків тощо;

 • рекламні Оголошення, у т.ч. не розміщувати під виглядом вакансії чи резюме пропозицій зареєструватися на інших сайтах, оголошень про послуги з пошуку роботи чи персоналу, про партнерство чи співпрацю;

 • з інформацією, що порушує або суперечить законодавству України;

 • які пропонують роботу у таких сферах як: заробіток в мережі Інтернет, обробка електронної пошти, проведення масових електронних розсилок, телемаркетинг, мережевий маркетинг, ігровий бізнес, окультні і еротичні послуги;

 • про фінансові піраміди та інші види заробітку, які пропонують або зобов'язують до внесення коштів;

 • що містять в тексті HTML-теги;

 • які містять в якості контактів платний номер телефону;

 • що містять неправдиву інформацію або вводить в оману третіх осіб;

 • які містять образливі, нецензурні висловлювання й інші матеріали, які завдають шкоди Сайту, Товариству або третім особам;

 • які закликають до порушення територіальної цілісності України, визнання незаконними адміністративно – територіальні одиниці на території України, такі що містять назву, символіку, пропаганду сепаратистських або терористичних організацій;


 • розміщені з метою збору і зберіганню персональих даних інших Користувачів;

 • стосовно котрого отримано скаргу від третіх осіб про те, що інформація, зазначена в оголошенні, є недостовірною або такою, яка веде до обману Користувача.
4.1.11. Користувач, що надає послуги з працевлаштування за кордоном, відповідно до ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», зобов'язується вказувати у тексті Оголошення номер ліцензії та дату її отримання, а на вимогу Адміністрації Сайту надати копію відповідної ліцензії.
4.1.12. На вимогу Адміністрації Сайту Користувач зобов'язаний надавати документи та інформацію, необхідні для визначення Користувача як сторони Угоди та/або сторони, що використовує відповідний Сервіс, а також документи, що підтверджують достовірність вказаних відомостей і правомірність використання/пропозиції Оголошення та/або контактних даних Користувача, які зазначені в Оголошенні.
4.1.13. Отримані Користувачем за допомогою сервісів Сайту персональні дані, Користувач зобов’язується використовувати виключно з метою підбору персоналу або пошуку роботи.
4.1.14. Розміщувати на Сайті інформацію тільки відповідно до умов цієї Угоди, Угоди про конфіденційність та акцептованих Угод Сайту; не розміщувати на сторінках Сайту інформацію (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
4.1.15. Використовувати Сайт тільки в цілях, що не суперечать Угодам між Користувачем та Товариствам, чинному законодавству України і принципам розумності і моралі.
4.1.16. Не робити дій, які можуть розглядатися, як порушення законодавства України, або норм міжнародного права, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та сервісів сайту, а також дій спрямованих на заплямування репутації Товариства.
4.1.17. Не використовувати цей Сайт, щоб копіювати, зберігати, розміщувати, передавати, використовувати, публікувати або поширювати будь-який матеріал, який складається з (або пов’язаний з) будь-яким шпигунським, вірусним програмним забезпеченням, троянський кінь, черв’як, клавіатурний шпигун, руткит, або іншим шкідливим програмним забезпеченням.
4.1.18. У разі замовлення сервісів - оплатити їх своєчасно та у повному обсязі.
4.1.19. Не проводити будь-які систематичні, ручні або автоматизовані процеси, або діяльність зі збору даних, в тому числі видобуток даних, вилучення даних та/або збір даних, які присутні на Сайті, або перебувають в індексі пошукових систем.
4.1.20. Не використовувати цей Сайт для передачі та/або відправки небажаних комерційних повідомлень, або розсилки спам-листів.
4.1.21. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, яка порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Адміністрацію Сайту та/або Товариство шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти та надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У разі якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток та зобовязується відшкодувати його у повному розмірі, включаючи витрати, судовий збір й оплату адвокатських послуг.
4.1.22. Не робити спроби отримання доступу до Сайту в обхід встановлених Товариством умов користування Сайтом; в тому числі з метою штучного впливу на Сайт чи інших операцій, здійснюваних на Сайті.
4.1.23. Не заохочувати інших Користувачів до порушення цієї Угоди.
4.2. Користувачам забороняється копіювати, розповсюджувати, розміщувати на інших інтернет-ресурсах або в засобах масової інформації будь-яку інформацію, що розміщена на Сайті, або її частину, базу даних Сайту або її частину.
4.3. Будь-яка інформація, оголошення, коментарі чи інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм етики та моралі. Адміністрація сайту та Товариство залишають за собою право видаляти коментарі, або інші записи Користувача без повідомлення.
4.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧА:
4.4.1. Користувач усвідомляє, що несе відповідальність перед третіми особами та/або Товариством за свої дії або бездіяльність при використанні сервісів і функцій Сайту, в тому числі за порушення прав інтелектуальної власності та законодавства України, що регулює захист персональних даних.
4.4.2. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію розміщену ним на Сайті, у тому числі її відповідність вимогам чинного законодавства, санкціонованість використання назви компанії, логотипу, знаків для товарів та послуг (торгових марок), а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснені на свій ризик.
4.4.3. Усі дії, вчинені з використанням аккаунту та/або логіну та пароля Користувача, вважаються здійснені цим Користувачем, якщо він не доведе зворотне.
4.4.4. Користувач несе особисту відповідальність за адекватний захист і збереження резервних копій даних та/або обладнання, як використовується у зв’язку із використанням Сайту, а також акцептуючи цю Угоду підтверджує, що ані особисто, ані правонаступники Користувача чи спадкоємці на пред’являтимуть до Товариства та/або Адміністрації Сайту скарг чи судових позовів у зв’язку із використанням Сайту, у тому числі скарги щодо втрати даних, затримок в роботі або втрати прибутку, в тому числі упущеної вигоди, в результаті використання послуг, сервісів, функцій, матеріалів або контенту Сайту.
4.5. Акцептуючи цю Угоду, Користувач дає згоду компенсувати всі збитки, втрати та витрати (включаючи справедливі гонорари за юридичні послуги або послуги адвоката), викликані або пов’язанні порушенням Користувачем:
4.5.1. цієї Угоди та/або вимог акцептованих Угод Сайту;
4.5.2. прав третіх осіб та/або Товариства;
4.5.3. зобов’язань, гарантій та запевнень (згоди), визначених у цій Угоді без залучення Товариства та/або Адміністрації Сайту до відповідальності перед третіми особами, що подали скаргу чи позов.


5. НАДАННЯ ПОСЛУГ5.1. На сайті Користувач може скористатися безкоштовними функціями та послугами.
5.2. Отримати доступ до платних послуг Сайту, Користувач може тільки після здійснення повної оплати відповідного сервісу.
5.3. Найменування та ціна сервісу визначаються на підставі здійсненого Користувачем Замовлення, яке приймається одним із способів, що запропоновані на Сайті.
5.4. Товариство залишає за собою право в будь-який час змінювати ціну сервісу, інформацію про сервіс без повідомлення Користувача.
5.5. Товариство залишає за собою право не надавати будь-які послуги, або сервіси, не надавати доступ для завантаження файлів, якщо підозрює, що замовлення зроблене з метою піратства, або крадіжки інтелектуальної власності. У разі даної підозри, Товариство має право передати дані Користувача органами влади або поліції.
5.6. Обов’язковою умовою використання сервісів є беззастережне прийняття і дотримання Користувачем, що застосовується до відносин сторін вимог і положень, визначених цією Угодою та Політикою конфіденційності.
5.7. Політика конфіденційності, розміщена та/або доступна в мережі інтернет за адресою https://work.volyn.ua/ugoda-pro-konfidentsijnist/ і містить правила надання та використання персональної інформації Користувача.


6. СПОСОБИ ОПЛАТИ ТА КОМІСІЇ ТРАНЗАКЦІЙ6.1. Оплата платежів приймається через РayРal, Bankstransfer і через карти віза і маестро, які працюють через Мерчант аккаунт stripe.
6.2. Сплата будь-яких комісій, що повязані із здійсненням платежу, здійснюється Покупцем (Користувачем) за власний рахунок за тарифами, діючими на момент здійснення платежу.


7. ОПОДАТКУВАННЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ7.1. Ціни на послуги на Сайті відображені з податком.
7.2. При покупці послуг Користувачеві буде надано PDF-рахунок - автоматично згенерований Сайтом і відправлений на надану адресу Користувача.

7.3. Згенерований системою сайту, PDF-рахунок є юридичним документом, і є дійсним без підпису.
7.4. Користувач усвідомлює, що в рамках своєї комерційної діяльності на сайті він зобов'язаний сплачувати податки в рамках податкового законодавства своєї країни самостійно.


8. ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ8.1. Повернення платежу за послуги, які були оплачені Користувачем, є можливим у разі, якщо Користувач повідомив про свій намір не пізніше ніж за 5 днів до дати надання послуги. Платіж буде повернено за винятком утриманої суми у розмірі 20%.


9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ9.1 Ні за яких обставин, включаючи недбалість, Товариство та/або Адмінінстрація Сайту не буде нести відповідальність за будь-які фактичні, побічні або непрямі збитки, або втрату прибутку, які були викликані використанням/неможливістю використання інформації або матеріалів даного Сайту, навіть якщо Товариства поставили до відома про можливості таких збитків. Обмеження, або звільнення від відповідальності, або відшкодування побічних і непрямих збитків може бути заборонено чинним законодавством, тому вищезазначені обмеження можуть не мати до Користувача відношення. Ні в якому разі загальна сума відшкодування збитків, втрат і виплат Користувачу за позовними заявами (заснованих на умовах угоди, цивільному правопорушення чи інших причинах), не може перевищувати витрачену Користувачем суму (при наявності такої) на отримання послуг даного Сайту.
9.2. Товариство та Адміністрація Сайту не несе відповідальність, а також не контролює, не підтверджує і не гарантує зміст матеріалів, оголошень, опублікованих Користувачем їх точність, цілісність, достовірність або актуальність. Товариство не контролює розміщення Оголошення на даному Сайті в кожному окремому випадку. Тим не менш, акцептуючи цю Угоду Користувач розуміє і приймає той факт, що Товариство залишає за собою право переглядати, видаляти, блокувати або редагувати будь-яку інформацію чи її частину яка, на думку товариства чи Адміністрації Сайту, порушує ці умови Угоди, а також може бути розцінена як така, що завдає шкоди, що ображає, або загрожує безпеці інших осіб. Якщо Користувач опублікує інформацію, матеріали або зміст, використовуючи ім’я іншого користувача, відповідальність за таку інформацію та її зміст Товариство або Адміністрація Сайту не несе.


10. ЮРИСДИКЦІЯ І ВИБІР ПРАВОВОЇ НОРМИ10.1 Товариство здійснює контроль і управління даними Сайтом зі своїх відділень, розташованих в Україні. Якщо не вказано інше, матеріали та контент на даному Сайті представлені виключно для просування, продажу товарів та послуг в інтернеті.
10.2. Інформація або матеріали опубліковані на цьому Сайті, можуть не діяти на території вашої країни або регіону. Ми не заявляємо, що інформація, матеріали, які розміщені на даному Сайті, є законними, доступними і придатними на території вашої країни або регіону.
10.3. Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законів України без урахування будь-яких принципів колізійного права.


11. ПОДІЛЬНІСТЬ11.1. Якщо будь-яке положення цієї Угоди вважатиметься незаконним, позбавленим юридичної сили, або з якої-небудь причини не зможе бути підставою для позову, дане положення буде вважатися віддільним від інших умов, і не буде зачіпати законність і юридичну силу інших положень.


12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН12.1 За невиконання або неналежне виконання умов цієї Угоди сторони несуть відповідальність у відповідності до вимог чинного законодавства України.
12.2. За порушення положень і вимог, встановлених цією призначеною для Користувача угодою, Товариство має право:
 • припинити надання послуг Користувачу Сайтом на певний термін, який визначається Товариством;

 • обмежити надання послуг Користувачу Сайтом на певний термін, або без визначення даного терміну;

 • подати позов до суду на Користувача за порушення умов використання сайтом, порушення ліцензійної угоди;

 • виставити до оплати додаткові платежі з Користувача за надані послуги, або перевиставити додаткові платежі, виставлені третіми особами за надання послуг Користувачеві.
12.3. Отримувач коштів не несе відповідальність за неналежне виконання зобов'язань з боку третіх осіб, зокрема з боку платіжних систем (пейпел, страйп), кредитних організацій (банків), операторів мобільного зв'язку по перерахуванню грошових коштів Користувача сайту.
12.4. Товариство і Користувач сайту звільняються від відповідальності за порушення умов цієї Угоди, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, відсутність електроенергії та або збої роботи комп'ютерної мережі,страйки, громадянські заворушення, безлади.


13. ТЕРМІНИ ДІЇ УГОДИ ПРО ВИКОРИСТАННЯ13.1 Угода вступає в силу з моменту її розміщення в мережі інтернет на Сайті.
13.2. Угода укладається на невизначений термін і втрачає свою силу при її анулюванні Товариством.
13.3. У разі внесення змін до Угоди, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції угоди на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації (без додаткового повідомлення користувачів).
Користувач зобов'язується самостійно здійснювати контроль за змінами до положень цієї Угоди і несе відповідальність, а також всі негативні наслідки, пов'язані з недотриманням цього обов'язку. При незгоді Користувача з відповідними змінами Користувач зобов'язаний припинити використання Сайту, в іншому випадку продовження використання Користувачем Сайту означає, що Користувач згоден з умовами цієї угоди Користувача в новій редакції.
14. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
14.1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачу будь-яким способом стала відома інформація відносно Товариства та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або комерційної таємниці Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
14.2. Користувач підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв умови Угоди про конфіденційність між Користувачем та Товариством, яка розміщена за адресою: https://work.volyn.ua/ugoda-pro-konfidentsijnist/.


15. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ15.1. Користувач, приймаючи умови даної Угоди, у разі розміщення на Сайті інформації, що відноситься відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до персональних даних, погоджується на її обробку Адміністрацією Сайту та Товариством як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.
При цьому Користувач безумовно погоджується:
 • з наданням своїх персональних даних як Товариству і/або Адміністрації Сайту, так і іншим Користувачам; у разі реєстрації через соціальні сервіси (мережі) Facebook, LinkedIn, Вконтакті, Однокласники тощо, дозвіл надається на використання інформації, введеної на особистій сторінці Користувача таких сервісів. Дана інформація включає ім’я та прізвище, електронну пошту, поточного і попередніх роботодавців, фотографію, країну проживання, освіту, але не обмежується ними;

 • з поширенням персональних даних за допомогою Сайту щодо інших користувачів;

 • з іншими діями Товариства щодо таких даних у зв’язку з функціонуванням Сайту.

 • При цьому на сторінках Сайту Товариство та/або Адміністрація Сайту мають право відобразити ім’я, прізвище, по батькові, назву компанії, місто проживання / місцезнаходження, адресу електронної пошти Користувача при відображенні: контента, інформації про Автора проекту, доброчинцях та внесених ними внесків.15.4. У разі незгоди Користувача з зазначеними вище умовами він повинен негайно видалити свої персональні дані із Сайту, так само як і припинити користування ним.


16. ІНШІ УМОВИ16.1. Адміністрація Сайту та Товариство не несуть відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, у тому числі особистих (персональних) даних, якщо вони є відкритими у вільному доступі, шляхом копіювання, відтворення і поширення, здійснених як в рамках Сайту, так й іншими можливими способами.
16.2. Адміністрація Сайту та/або Товариство не відшкодовує збитки (прямі чи непрямі), заподіяний Користувачеві або третім особам в результаті використання або невикористання, а також неможливості використання Сайту, в тому числі помилкового розуміння або нерозуміння Користувачем умов цієї Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
16.3. Адміністрація Сайту та Товариство не мають можливості здійснювати перевірку опублікованої Користувачами інформації та/або матеріалу в тому числі перевірити дотримання ними чинного законодавства, відповідно, не можуть гарантувати її якість, достовірність та правомірність. У зв'язку з вищевказаним, Адміністрація Сайту та/або Товариство не несуть перед Користувачами і третіми особами відповідальності за будь-яку помилкову, неправомірну та/або недостовірну інформацію, розміщену на Сайті, так само як не несуть відповідальності за зміст і роботу інших сайтів, посилання на які розміщені на Сайті.
16.4. Товариство залишає за собою право на свій розсуд припинити функціонування Сайту або поступитися своїми правами на Сайт третій стороні без додаткового повідомлення Користувачів.
16.5. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту та/або Товариства в разі порушення Користувачем положень цієї Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту та/або Товариство застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.
16.6. Кожна сторона беззаперечно погоджується з тим, що суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій, спорів або розбіжностей у відносинах, пов'язаних з використанням Сайту по місцю реєстрації Товариства.